26 kwietnia 2024 By Nicolas

GEPP: Podejście do Zarządzania Pracą i Karierą – Definicja, Kontekst i Wszystko Co Musisz Wiedzieć

Czym jest zarządzanie pracą i ścieżką kariery (GEPP)?

Zarządzanie pracą i karierą (GEPP) to zestaw metod, narzędzi i praktyk, których celem jest wspieranie pracowników przez całą karierę zawodową. Pozwala firmom przewidywać ich przyszłe potrzeby w zakresie umiejętności w obliczu rozwoju gospodarczego, technologicznego, a nawet środowiskowego.

Znaczenie GEPP

W obliczu ciągłych zmian na rynku pracy GEPP jest niezbędny, aby zapewnić dopasowanie umiejętności dostępnych w firmie do jej obecnych i przyszłych potrzeb. Przyczyniając się do lepszego zarządzania talentami, promuje rozwój zawodowy pracowników, a także ogólną wydajność firmy.

Kontekst historyczny

Koncepcja GEPP ma swoje korzenie w pierwszej dekadzie XXI wieku wraz z pojawieniem się zbiorowej świadomości znaczenia ciągłego rozwoju umiejętności. Ustawa z Borloo z 2008 r. stanowiła ważny punkt zwrotny pod względem zmian legislacyjnych w tej kwestii.

Lire aussi :  Francuski Rynek Fizjoterapii w 2024: Wynagrodzenia w Sektorze Prywatnym i Publicznym oraz Jak Wybór Praktyki na Nie Wpływa

Ramy prawne we Francji

Ewolucja legislacyjna Francji była kontynuowana poprzez kilka kolejnych reform, aż osiągnęła swój szczyt w rozporządzeniach Macrona z 2017 r. To ostatnie wprowadziło termin GEPP i wzmocniło znaczenie dialogu społecznego w zakresie zarządzania pracą i karierą zawodową.

Metodologia

Utworzenie GEPP przebiega przez różne kluczowe etapy, w szczególności:

  • Identyfikacja przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie umiejętności
  • Diagnoza istniejących umiejętności personelu
  • Zdefiniowanie planu działania w celu wypełnienia luk pomiędzy potrzebami a dostępnymi zasobami
  • Regularne monitorowanie realizacji planu działania i ocena uzyskanych wyników.

Korzyści z GEPP

Niektóre z głównych korzyści oferowanych przez ustrukturyzowane podejście do GEPP obejmują:

  • Poprawa ogólnych wyników firmy poprzez lepsze dopasowanie jej potrzeb do zasobów ludzkich;
  • Redukcja kosztów HR związanych z rekrutacją, szkoleniami czy nawet niechcianymi odejściami;
  • Zwiększanie satysfakcji i dobrostanu zawodowego pracowników, a tym samym promowanie ich zaangażowania wobec pracodawcy.

Studia przypadków z sukcesami i porażkami

Różnym przedsiębiorstwom udało się z powodzeniem wdrożyć podejście GEPP, szczególnie w sektorze przemysłowym lub usługowym. Z drugiej strony, niektórym organizacjom nie udało się w pełni wykorzystać tego podejścia, często z powodu braku jasności w definiowaniu celów lub niewystarczającego monitorowania.

Lire aussi :  Jak Korzystać z Aplikacji Mobilnej Événements-Pôle Emploi, Aby Zawsze Być na Bieżąco z Lokalnymi Ofertami Pracy?

Dostosowanie do różnych sektorów

GEPP można dostosować do specyfiki każdego sektora działalności. Tym samym przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego będą mogły w większym stopniu skoncentrować się na zdobywaniu i rozwoju umiejętności technicznych, natomiast przedsiębiorstwa z sektora usługowego będą przywiązywać szczególną wagę do umiejętności relacyjnych i handlowych.

Krytyka i wyzwania

Wdrożenie podejścia GEPP może budzić pewne uwagi krytyczne lub wiązać się z różnymi wyzwaniami:

  • Ryzyko nadmiernej biurokratyzacji;
  • Trudność w dokładnym przewidywaniu przyszłego zapotrzebowania na umiejętności;
  • Wyzwanie utrzymania nabytych umiejętności przez całą karierę zawodową.

Rola w obliczu zmian gospodarczych i technologicznych

W kontekście szybkiego pojawienia się nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) lub wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, GEPP odgrywa kluczową rolę, pomagając przedsiębiorstwom w szybkiej i skutecznej adaptacji. Przewidując te zmiany, mogą zapewnić ich trwałość, oferując jednocześnie stymulujące możliwości zawodowe swoim pracownikom.