26 kwietnia 2024 By Nicolas

Jak Zbudować Skuteczną Tabelę Finansową dla Twojej Firmy: Praktyczne Wskazówki i Porady

Tabela finansowania jest niezbędnym narzędziem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Umożliwia podsumowanie przepływów finansowych oraz analizę bilansu zasobów i zastosowań, co pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących przyszłych inwestycji lub rozwoju firmy. W tym artykule oferujemy Ci szczegółowy przewodnik dotyczący tworzenia tabeli finansowania dostosowanej do Twoich potrzeb.

Po co tworzyć tabelę finansowania?

Utworzenie tabeli finansowania nie jest obowiązkowe dla wszystkich firm, jednak jest zdecydowanie zalecane, szczególnie tym, które prowadzą znaczącą działalność gospodarczą lub chcą pozyskać partnerów finansowych. W rzeczywistości dokument ten umożliwia:

 • Mieć jasną i syntetyczną wizję przepływów finansowych (wejścia i wyjścia) w firmie.
 • Ocena zdolności przedsiębiorstwa do wygenerowania wystarczających zasobów na pokrycie swoich potrzeb w zakresie inwestycji i zwrotu kosztów.
 • Aby podkreślić możliwe braki równowagi pomiędzy zasobami i zastosowaniami, które wymagają działań korygujących.
 • Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru źródeł finansowania (pożyczki, wkłady kapitałowe itp.).
Lire aussi :  Droga Do Sukcesu: Głęboko Zrozumieć Działanie i Przykład Użycia Algorytmu Dijkstry

Kroki tworzenia tabeli finansowania

Aby stworzyć efektywną tabelę finansowania, należy wykonać kilka kroków:

 1. Zbierz niezbędne informacje finansowe: Będziesz musiał zebrać dane dotyczące przepływów finansowych i ogólnej sytuacji finansowej firmy. Informacje te pochodzą zazwyczaj z dokumentów księgowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz załączniki.
 2. Określ okres analizy: Tabela finansowania może być ustalana w trybie rocznym lub kwartalnym w zależności od potrzeb. Wybierz okres dostosowany do Twojej aktywności i celów.
 3. Struktura tabeli: Tabela powinna być podzielona na dwie główne części: zasoby (wejścia) i zastosowania (wyjścia). Aby ułatwić analizę, każdą część należy podzielić na różne kategorie.
 4. Wpisz kwoty: Dla każdej kategorii w tabeli należy wskazać kwoty odpowiadające przepływom finansowym zaobserwowanym w okresie analizy. Pamiętaj, aby korzystać z wiarygodnych i możliwych do sprawdzenia danych, aby zapewnić trafność dokumentu.
 5. Przeanalizuj wynik: Po uzupełnieniu tabeli będziesz mógł przeanalizować równowagę między zasobami i zastosowaniami, a także wykryć możliwe anomalie lub brak równowagi, które wymagają działań korygujących.
Lire aussi :  Tworzenie Mistrzowskiego Dokumentu Koncepcyjnego: Kompletny Poradnik Krok po Kroku

Niezbędne informacje, które należy uwzględnić w tabeli finansowania

Tabela finansowania musi zawierać następujące elementy:

  • Zasoby :
   • Kapitał własny (kapitał, rezerwy, zyski itp.)
   • Pożyczki i długi finansowe
   • Dotacje inwestycyjne
   • Zbycia środków trwałych lub innych aktywów trwałych
  • Oferty pracy:
   • Inwestycje w aktywa materialne i niematerialne
   • Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy (WCR)

korzystaj z oprogramowania księgowego lub do zarządzania finansami: Wiele narzędzi IT oferuje gotowe modele umożliwiające utworzenie tabeli finansów. Nie wahaj się go użyć, aby zaoszczędzić czas i ułatwić wprowadzanie danych.